Tauno Kangro “Härg”

Tähistamaks 100000 tõupulli eksporti Usbekki tellisime skulptor Tauno Kangrolt graniitskulptuuri “Härg”. Skulptuur asub Luige baasis meie peakontori ees.

Tõumullikad

Eesti päritolu mullikad on euroopas väga hinnatud. Omame üle 30 aastast kogemust tõuloomade ostus-müügis. Korraldame loomade valiku, vajalikud veterinaarsed toimingud, organiseerime nõuetekohase transpordi ja teostame nõutud tolliprotseduurid.

Kogumiskeskus

Meie kontor ja kogumiskeskus asuvad Tallinna külje all, Luige baasis, Harjumaal.  Haldame Eesti esimest Euroopa Liidu poolt tunnustatud elusloomade kogumiskeskust (01/20/LKK).

 

VEISED

Veisekasvatuse struktuur ja veiste arv Eestis

2010. a oli veiseid pidavaid majapidamisi 4600, üle nelja korra vähem kui 2001. aastal. Alla 50-pealise veisekarjaga majapidamiste arv on vähenenud 15 500 võrra. Kõige märgatavamalt jäi veiseid vähemaks 3–9 veisega majapidamistes. Alla 10-pealistes karjades peetakse vaid 4% veistest.  Seevastu on lisandunud 129 majapidamist, kus on karjas rohkem kui 50 veist. 10–100-pealistes karjades peetakse ligi 20% veistest. Veisekasvatuse kadumine väiksemates majapidamistes on viinud veisekasvatuse koondumiseni üle 100-pealistesse karjadesse. Kui 2001. a peeti üle 100-pealistes karjades 62% veistest, siis 2010. a juba pea 77%.

Veiste arv Eestis on viimastel aastatel (2010-2012) tasapisi kasvanud, mis tuleneb nuumveiste arvu suurenemisest (kasv aastatagusega võrreldes 2,9%).

PRIA andmetel oli Eestis 2012 novembri seisuga 247 510 veist. 2012 aasta 9 esimese kuu järgi on statistikaameti andmetel kokku 241 025 veist, mille jagunemist näeme allolevast tabelist.

Veiste eksport aastal 2012

 

Statistikaameti andmetel on 2012 aasta esimesel 9 kuul Eestist eksporditud veiseid peamiselt Hollandisse, Leetu, Lätti, Türki ja Venemaale.

Täpsemalt ekporditud kogumass ja väärtus grupeerituna.

2012 septembri seisuga Eestist eksporditud veiste kogumass ja koguväärtus riikide lõikes.