Tauno Kangro “Härg”

Tähistamaks 100000 tõupulli eksporti Usbekki tellisime skulptor Tauno Kangrolt graniitskulptuuri “Härg”. Skulptuur asub Luige baasis meie peakontori ees.

Tõumullikad

Eesti päritolu mullikad on euroopas väga hinnatud. Omame üle 30 aastast kogemust tõuloomade ostus-müügis. Korraldame loomade valiku, vajalikud veterinaarsed toimingud, organiseerime nõuetekohase transpordi ja teostame nõutud tolliprotseduurid.

Kogumiskeskus

Meie kontor ja kogumiskeskus asuvad Tallinna külje all, Luige baasis, Harjumaal.  Haldame Eesti esimest Euroopa Liidu poolt tunnustatud elusloomade kogumiskeskust (01/20/LKK).

 

SIGADE TURG

Seakasvatuse struktuur ja sigade arv Eestis

2010. a oli seakasvatusega tegelevaid majapidamisi 1550, pea kaheksa korda vähem kui 2001. aastal. Alla 2000-pealise seakarjaga majapidamisi on jäänud vähemaks 10 300 võrra ja sigade arv neis majapidamistes on kahanenud rohkem kui 102 000 võrra. Suurim sigade vähenemine oli 100–999 ja 1000–1999 seaga majapidamistes (vähenemine 35 000 ja 30 000 sea võrra). Ainsana on juurde tulnud üle 2000-pealise seakarjaga majapidamisi (14) ja ühtlasi on neis suurenenud sigade arv enam kui 160 000 võrra. Seega on sigade arv kasvanud (kokku 18%) suurte majapidamiste arvel ja seda vaatamata seakasvatuse kadumisele väiksemates majapidamistes. Alla 2000-pealistes karjades peetakse kokku vaid 9% sigadest. Suurte majapidamiste osatähtsus on seakasvatuses suurem kui veisekasvatuses. Kui 2001. a peeti üle 2000-pealistes karjades 59% sigadest, siis 2010. a juba 91%.

Statistikaameti andmete järgi on eestis 388 502 siga. Viimastel aastatel on sigade arvukus tõusnud, eelkõige tapasigade ja põrsaste kasvu tõttu.

Kultide ja emiste keskmised aretusväärtused

Sigade eksport Eestist

Kuni märtsini 2012 oli tapasigade peamiseks eksportriigiks Venemaa. Seoses Venemaa piiri sulgemisega lihaloomadele, eksporditakse tapasigu Lätti, Leetu ja Poola.